Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.223.2021, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Koba Sp. z o.o. do nieruchomości i budynków w Siemiatyczach przy ul. Ciechanowieckiej 29b, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

W dniach 20 maja 2022 r. – 20 czerwca 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w tej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 7 czerwca 2022 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Edyta Zakrzewska
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 11.07.2022 10:40
Data ostatniej modyfikacji: 11.07.2022 10:43