Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.104.2020, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Koba sp. z o.o. do nieruchomości położonej w miejscowości Dobrzyniewo Duże przy ul. Kościelnej 7, w tym do posadowionego na niej budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku. 

W dniach 28 maja 2021 r. – 28 czerwca 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w tej sprawie. 

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 15 czerwca 2021 r. 

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Jarosław Mrozik
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 05.07.2021 12:15