Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla KOBA sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.178.2019, dotyczącej dostępu Koba sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Antoniuk Fabryczny obejmującej działkę ewidencyjną nr 1201/16 - obręb 2 Wysoki Stoczek, w celu zapewnienia telekomunikacji we wznoszonym budynku.

W dniach 23 czerwca 2020 r. – 27 lipca 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko Prezesa UOKiK pismem z dnia 10 lipca 2020 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Anna Wrzecion
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 04.08.2020 10:40