Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z o.o. 

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.174.2019, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Koba sp. z o.o., do nieruchomości i budynku położonego w Narwi przy ul. Adama Mickiewicza 81A.

W dniach 15 maja 2020 r. - 15 czerwca 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w tej sprawie. 

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęło żadne stanowisko.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Jarosław Mrozik
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 23.06.2020 13:45