Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.170.2019, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Koba sp. z o. o., do nieruchomości w Białymstoku przy ul. Hallera.

W dniach 30 stycznia 2020 r. – 2 marca 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły:
- stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 11 lutego 2020 r.
- stanowisko złożone przez Koba sp. z o.o., pismem z dnia 28 lutego 2020 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Jarosław Mrozik
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 13.03.2020 11:40