Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.63.2019, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Koba sp. z o. o., do nieruchomości w Białymstoku przy ul. Kaczorowskiego.

W dniach 9 grudnia 2019 r. – 8 stycznia 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:
1. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 20 grudnia 2019 r.
2. Port Praski sp. z o. o. Białystok sp. k., pismem z dnia 8 stycznia 2020 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 23.01.2020 11:00
Data ostatniej modyfikacji: 23.01.2020 11:48