Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla  KLM Szybki Internet sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.187.2019, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla  KLM Szybki Internet sp. z o.o. do nieruchomości położonych w Lesznie, znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie”, w tym do posadowionych na nieruchomościach budynków.

W dniach 22 lipca – 21 sierpnia 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa UOKiK, pismem z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Edyta Lange-Jończyk
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 01.09.2020 08:35
Data ostatniej modyfikacji: 01.09.2020 08:41