Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
05.04.2019 11:25 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla JPK Jarosław Paweł Krzymin
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji