Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla JPK Jarosław Paweł Krzymin

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.165.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla JPK Jarosław Paweł Krzymin do nieruchomości położonej w Rotmance przy ul. Piłsudskiego 1A, w celu zapewnienia telekomunikacji.

W dniach 5 grudnia 2018 r. –  4 stycznia 2019 r.  Prezes UKE przeprowadził ponowne postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pismem z dnia 21 grudnia 2018 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania i znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 08.01.2019 12:00