Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla ITB Sp. z o. o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.139.2021, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla ITB sp. z o. o. z siedzibą w Stalowej Woli do nieruchomości i budynku położonego w Stalowej Woli przy Al. Jana Pawła II 86, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

 

W dniach 4 lipca 2022 r. – 3 sierpnia 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie.

 

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 12 lipca 2022 r.

Stanowisko zostało włączone do akt prowadzonego postępowania.

 

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Kamil Stano
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 05.09.2022 14:00