Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla IT Service 24 sp. z o.o. z siedzibą w Grębowie

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie nr DR.WWM.6171.118.2022 o ustalenie warunków dostępu dla IT Service 24 sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Stalowej Woli przy ul. Floriańskiej 1, w tym do posadowionego lub wznoszonego na niej budynku pod nazwą Biurowiec Urbi Ferro, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

W dniach 10 maja 2023 r. – 9 czerwca 2023 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 26 maja 2023 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Michał Tarczewski
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 21.06.2023 09:30