Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla ISTS Sp. z o. o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.179.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla ISTS Sp. z o. o. do nieruchomości w Krakowie i posadowionego na niej budynku przy ul. Ślusarskiej 6 w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

W dniach 8 listopada 2018 r. – 10 grudnia 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 22 listopada 2018 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Klaudia Kieliszczyk
Publikujący: Klaudia Kieliszczyk
Publikacja informacji: 17.12.18 10:30
Aktualizacja informacji: 17.12.18 11:11