Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla ISTS sp. z o. o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.136.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla ISTS sp. z o. o. do nieruchomości i budynku położonego w Krakowie przy ul. Bolesława Orlińskiego 8, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

W dniach 31 lipca  – 30 sierpnia br. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 20 sierpnia 2018 r. oraz stanowisko Pauliny Wójciak i Jacka Wójciak prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod firmą „Szczurek-Wójciak” Zarządzanie Nieruchomościami Paulina i Jacek Wójciak Spółka Cywilna, pismem z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania.
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 03.09.2018 16:10
Data ostatniej modyfikacji: 03.09.2018 16:14