Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla ISTS sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.161.2019, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Grzegorza Machi Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Żagań do nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Łepkowskiego 7, w tym do posadowionego na nieruchomości budynku.

W dniach 1 września – 1 października 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:
1)    Prezesa UOKiK, pismem z dnia 8 września 2020 r.
2)    ISTS sp. z o.o., pismem z dnia 29 września 2020 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania.
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Edyta Lange-Jończyk
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 06.10.2020 15:20