Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla ISI sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.121.2021, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla ISI sp. z o.o. do nieruchomości i budynków położonych w Warszawie przy ul. Targowej 26/30 i ul. Targowej 49/51, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

W dniach 29 grudnia 2021 r. – 28 stycznia 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w tej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez ISI sp. z o.o., pismem z dnia 25 stycznia 2022 r. 
Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Anna Wrzecion
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 18.02.2022 12:45