Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Internet Cafe usługi informatyczne Mirosław Backiel

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.28.2020, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Internet Cafe usługi informatyczne Mirosław Backiel do nieruchomości i budynku położonego w Żaganiu przy ul. Libelta 12, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

 

W dniach 2 czerwca 2022 r. – 4 lipca 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie.

 

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 15 czerwca 2022 r.

Stanowisko zostało włączone do akt prowadzonego postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Kamil Stano
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 18.08.2022 08:40