Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Intelligent Technologies S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.208.2020, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Intelligent Technologies S.A. do nieruchomości i budynku w Warszawie przy ul. Postępu 15, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku,

W dniach 7 października 2021 r. – 8 listopada 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęło żadne stanowisko.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Michał Tarczewski
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 15.11.2021 11:20