Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Intelligent Technologies S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.207.2020, ustalenia warunków dostępu dla Intelligent Technologies S.A. do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 11, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku. 

W dniach 1 września 2021 r. – 1 października 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie. 

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęło żadne stanowisko.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Bożena Rząca
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 12.10.2021 08:35
Data ostatniej modyfikacji: 12.10.2021 08:37