Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla INEA S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.11.2019, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla INEA S.A. do nieruchomości i budynków w Jarocinie, zarządzanych przez Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

W dniach 12 kwietnia – 13 maja 2019 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez: Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 20.05.2019 15:55