Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla INEA S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.10.2019, dotyczącej ustalenia warunków na jakich Wspólnota Mieszkaniowa ul. Waliszewska 1 63-220 Kotlin udostępni INEA S.A. nieruchomość i budynek w Kotlinie przy ul. Waliszewskiej 1, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

W dniach 12 kwietnia – 13 maja 2019 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez: Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 20.05.2019 15:40