Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla INEA S.A

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.156.2019, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla INEA S.A. do nieruchomości położonej w Kaliszu, składającej się z działki nr 37, w tym do posadowionych na niej budynków przy ul. Warszawskiej 67, w celu zapewnienia telekomunikacji.

W dniach 26 lutego 2020 r. – 27 marca 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko Prezes UOKiK, pismem z dnia 10 marca 2020 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Bożena Rząca
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 03.04.2020 12:20