Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Hor.Net Polska sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.54.2019, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Hor.Net Polska sp. z o.o. do nieruchomości i budynku położonego w Krakowie przy ul. Wrocławskiej 53E, w celu zapewnienia telekomunikacji.

W dniach 22 lipca 2019 r. –  21 sierpnia 2019 r.  Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pismem z dnia 1 sierpnia 2019 r.

 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Mateusz Madejski
Publikujący: Mateusz Madejski
Publikacja informacji: 05.09.19 12:00
Aktualizacja informacji: 05.09.19 11:38