Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Hor.Net Polska sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.98.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Hor.Net Polska sp. z o.o. do nieruchomości i budynku  położonego w Krakowie przy ul. Wrocławskiej 53A i 53B, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

W dniach 10 stycznia 2020 r. –  10 lutego 2020 r.  Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pismem z dnia 20 stycznia 2020 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania i znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji Prezesa UKE.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Mateusz Madejski
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 17.02.2020 09:45