Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla HomeNet Technologies sp. z o.o. 

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.120.2019, dotyczącej dostępu HomeNet Technologies sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Słonecznej, działka ewidencyjna 1528 - obręb 11, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku. 

W dniach 16 października 2020 r. – 16 listopada 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie. 

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko Prezesa UOKiK pismem z dnia 30 października 2020 r. 

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Anna Wrzecion
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 16.12.2020 13:10