Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla HLG sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.237.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla HLG sp. z o.o. do nieruchomości i budynków w Skopanie przy ul. Sikorskiego 7, 5, 3, 6.

W dniach 16 lipca 2019 r. –  16 sierpnia 2019 r.  Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:
1.    Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pismem z dnia 19 lipca 2019 r.
2.    Pełnomocnika HLG sp. z o.o., pismem z dnia 6 sierpnia 2019 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Anna Wrzecion
Data publikacji: 26.08.2019 14:55
Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2019 15:03