Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Gannet Guard Systems S.A.

3 marca 2020 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje dotyczące projektu decyzji (dalej „projekt decyzji”) uchylającej decyzję Prezesa UKE z dnia 28 stycznia 2020 r. nr DC.WAP.514.52.2019.21 (dokonującej rezerwacji częstotliwości z zakresów 169,7375-169,7625 MHz oraz 169,7875-169,8000 MHz na kolejny okres) w części dotyczącej terminu, w jakim Gannet Guard Systems S.A. jest uprawniony do rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości oraz okresu wykorzystywania częstotliwości i rozstrzygającej w tym zakresie poprzez zmianę tych terminów.

Konsultacje trwały 30 dni od dnia ogłoszenia postępowania konsultacyjnego.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęło żadne stanowisko w sprawie projektu decyzji.

 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Polok
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 06.04.2020 13:50