Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla G-Net Sp. z o. o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WIT.6174.2.2023 zmieniającej umowę ramową w przedmiocie określenia warunków zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych, na potrzeby realizacji szybkiej sieci telekomunikacyjnej, łączącej G-Net sp. z o. o. i Tauron Dystrybucja S. A.

W dniach 5 października – 5 listopada 2023 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 25 października 2023 r., stanowisko G-Net sp. z o. o., pismem z dnia 31 października 2023 r. oraz stanowisko Tauron Dystrybucja S. A., pismem z dnia 30 października 2023 r., uzupełnione pismem Tauron Dystrybucja S. A. z dnia 24 stycznia 2024 r. Stanowiska zostały włączone do akt postępowania i są obecnie przedmiotem analizy, co znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji Prezesa UKE.

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Walczak
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 07.02.2024 08:50