Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla G.ART - dostęp do słupów ENEA

Wyniki postępowania konsultacyjnego projektu decyzji Prezesa UKE nr DHRT.WIT.6174.4.2017 ustalającej warunki dostępu do słupów niskiego napięcia ENEA Operator sp. z o.o. znajdujących się przy ul. 29 stycznia w Sypniewie dla Artura Grabca prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ARTUR GRABIEC G.ART TECHNOLOGY.

W dniach 21 września 2018 r. – 21 października 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach przedmiotowego postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko konsultacyjne ENEA Operator sp. z o.o. z dnia 19 października 2018 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania i jest obecnie przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w uzasadnieniu decyzji kończącej postępowanie.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Tomasz Opolski
Publikujący: Tomasz Opolski
Publikacja informacji: 31.10.18 09:00
Aktualizacja informacji: 09.11.18 09:59