Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla FOX-IT Krzysztof Lis

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.186.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla FOX-IT Krzysztof Lis do nieruchomości i budynków zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Stoczniowiec” we Wrocławiu, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

W dniach 8 czerwca – 9 lipca 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 21 czerwca 2018 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 17.07.2018 09:30