Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Euronet Norbert Saniewski Sp. J.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.20.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Euronet Norbert Saniewski Sp. J. do nieruchomości i budynku w Białymstoku przy ul. Jurowieckiej 19.

W dniach 6 marca 2019 r. – 5 kwietnia 2019 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 26 marca 2019 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania
 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Klaudia Kieliszczyk
Publikujący: Klaudia Kieliszczyk
Publikacja informacji: 16.04.19 11:35
Aktualizacja informacji: 16.04.19 11:39