Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Euronet Norbert Saniewski Sp. J.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.21.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Euronet Norbert Saniewski Sp. J., do nieruchomości i budynku przy ul. Wiadukt, dz. 30/31, obręb 22, w Białymstoku.

W dniach 10 lipca 2018 r. – 09 sierpnia 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 30 lipca 2018 r. oraz Yuniversal Podlaski sp. z o. o., pismem z dnia 8 sierpnia 2018 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 20.08.2018 14:50