Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Euronet Norbert Saniewski Sp. J.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.27.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Euronet Norbert Saniewski Sp. J., do nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Wiosennej obejmującej działkę ewidencyjną o numerze 125 ujętej w obrębie 9 i do budynków.

W dniach 25 maja 2018 r. – 25 czerwca 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 18 czerwca 2018 r., oraz Apartamenty Koncertowe sp. z o. o. sp. k., pismem z dnia 21 czerwca 2018 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Mateusz Madejski
Publikujący: Mateusz Madejski
Publikacja informacji: 04.07.18 12:15
Aktualizacja informacji: 04.07.18 12:07