Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Euronet Norbert Saniewski sp. j.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.32.2021, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Euronet Norbert Saniewski sp. j. do nieruchomości położonej przy ul. Wysoki Stoczek w Białymstoku.

W dniach 1 czerwca 2021 r. – 1 lipca 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 15 czerwca 2021 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Teresa Suska
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 19.07.2021 12:00
Data ostatniej modyfikacji: 19.07.2021 14:06