Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Euronet Norbert Saniewski sp. j.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie dla Euronet Norbert Saniewski sp. j. w sprawie ustalenia warunków dostępu do nieruchomości i budynków w miejscowości Porosły przy ul. Sadowej działek o nr 308/7 i 307/5 z obrębu Porosły, stanowiących własność Projekt Dom Deweloper spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Białymstoku, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

W dniach 28 kwietnia 2021 r. – 28 maja 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko Prezesa UOKiK pismem z dnia 25 maja 2021 r.

Stanowisko zostało włączone do akt prowadzonego postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Kamil Stano
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 15.06.2021 14:30
Data ostatniej modyfikacji: 15.06.2021 14:32