Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Enter T&T sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie nr DR.WWM.6171.72.2022 o ustalenie warunków dostępu dla Enter T&T sp. z o.o. do nieruchomości i budynków znajdujących się w zasobach Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zrzeszeni” z siedzibą w Bydgoszczy, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

W dniach 10 lutego 2022 r. – 13 marca 2023 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:

  1. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 23 lutego 2023 r.
  2. Międzyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową „Zrzeszeni”, pismem z dnia 9 marca 2023 r.
  3. Enter T&T sp. z o.o., pismem z dnia 13 marca 2023 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji Prezesa UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Michał Tarczewski
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 23.03.2023 13:20