Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Enter T&T sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie nr DR.WWM.6171.70.2022 o ustalenie warunków dostępu dla Enter T&T sp. z o.o. do nieruchomości i budynków znajdujących się w zasobach Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Toruniu, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

W dniach 1 lutego 2022 r. – 3 marca 2023 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 14 lutego 2023 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

 

 

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Michał Tarczewski
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Osoba modyfikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 13.03.2023 12:30
Data ostatniej modyfikacji: 13.03.2023 12:56