Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla ELEKTROSOUND KRZYSZTOF KOCZOROWICZ

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.134.2021, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla ELEKTROSOUND KRZYSZTOF KOCZOROWICZ do nieruchomości i budynku położonego w Bydgoszczy przy ul. Kadłubka2 i ul. Kotarbińskiego 145.

W dniach 29 grudnia 2021 r. – 28 stycznia 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego w dniu 11 lutego 2022 r. do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Stanowisko zostało włączone do akt postępowania i jest przedmiotem analizy Prezesa UKE. 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Karolina Karolak-Wesołowska
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 15.02.2022 13:55