Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla „East & West” Import Export Paweł Karnowski

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.75.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla „East & West” Import Export Paweł Karnowski do nieruchomości i budynków w Poznaniu, zarządzanych przez Spółdzielnie Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową „Jeżyce”, w celu zapewnienia telekomunikacji.
W dniach 9 września 2019 r.-  9 października 2019 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne  dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.
W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko „East & West” Import Export Paweł Karnowski z dnia 30 września 2019 r. (opublikowano bez załącznika stanowiącego tajemnicę przedsiębiorstwa)
Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie jest przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Tomasz Opolski
Osoba modyfikująca informację: Tomasz Opolski
Data publikacji: 18.11.2019 13:45
Data ostatniej modyfikacji: 18.11.2019 14:10