Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla DG-NET S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.89.2019, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla DG-NET S.A. do nieruchomości położonych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kasprzaka 30, 34, 38 oraz ul. Tysiąclecia 17, 19, 21 i 29, w tym do budynków w celu zapewnienia telekomunikacji. 

W dniach 24 stycznia 2020 r. – 23 lutego 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły trzy stanowiska:

1. Prezes UOKiK, pismem z dnia 6 lutego 2020 r. poinformował, że nie zgłasza uwag do projektu decyzji,
2. SM „Podlesie”, pismem z dnia 21 lutego 2020 przedstawiła swoje stanowisko do projektu decyzji,
3.  DG-NET S.A., pismem z dnia 20 lutego 2020 r.  przedstawiła swoje stanowisko do projektu decyzji.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania.
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Bożena Rząca
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 03.03.2020 09:55
Data ostatniej modyfikacji: 03.03.2020 10:30