Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla CONECT Marcin Barszcz

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WIT.6080.1.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Marcina Barszcza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą CONECT Marcin Barszcz do kabli telekomunikacyjnych Łukasza Piwowarczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Skrętka” Łukasz Piwowarczyk.

W dniach 11 lutego 2020 r. – 12 marca 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez:
- Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 25 lutego 2020 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Dorota Gąsiorowska
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 18.03.2020 13:25
Data ostatniej modyfikacji: 18.03.2020 13:31