Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla CONECT

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE nr DR.WIT.6174.16.2020, w sprawie zmiany umów najmu słupów elektroenergetycznych zawartych pomiędzy Marcinem Barszczem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą CONECT Marcin Barszcz a PGE Dystrybucja S.A.

W dniach 16 lipca 2021 r. – 15 sierpnia 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 28 lipca 2021 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie jest przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Dorota Gąsiorowska
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 24.08.2021 13:20