Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla CITYNET S.C.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.234.2021, o ustalenie warunków dostępu dla CITYNET S.C. do nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Podwisłocze 15, w tym do posadowionego lub wznoszonego na nieruchomościach budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

W dniach 30 grudnia 2021 r. – 31 stycznia 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 5 stycznia 2022 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Michał Tarczewski
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 09.02.2022 14:00