Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla CITYNET Marcin Sobala – Piotr Misiuda

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.79.2021, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla CITYNET Marcin Sobala – Piotr Misiuda do nieruchomości i budynków położonych w Rzeszowie, w obrębie ewidencyjnym 221- Rzeszów-Słocina, oznaczonych jako działki nr 589/3 i 588/7.

W dniach 4 lutego -  7 marca 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło:

- stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 15 lutego 2022 r.,

- stanowisko Deweloper APKLAN Piotr Kawalec z 23 lutego 2022 r.

Stanowiska zostały włączone do akt postępowania i są przedmiotem analizy Prezesa UKE.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Karolina Karolak-Wesołowska
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 28.03.2022 15:45
Data ostatniej modyfikacji: 28.03.2022 15:56