Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Centrum Usług Komputerowych Grot sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.273.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Centrum Usług Komputerowych Grot sp. z o.o. do nieruchomości i budynku przy ul. Piłsudskiego 42 w Sosnowcu, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

W dniach 24 lipca – 23 sierpnia 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 20 sierpnia 2018 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Mateusz Madejski
Publikujący: Mateusz Madejski
Publikacja informacji: 12.09.18 10:30
Aktualizacja informacji: 12.09.18 10:21