Wyniki konsultacji projektu decyzji dla SPIDERNET Szczygłowski Michał

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji ustalającej warunki dostępu Michała Szczygłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SPIDERNET Szczygłowski Michał do nieruchomości położonych w Częstochowie, w tym do położonych na nich budynków, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

W dniach 20 kwietnia 2018 r. – 21 maja 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie.
W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęło żadne stanowisko.

 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 24.05.2018 12:20