Wyniki konsultacji projektu decyzji dla Orange Polska S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ustalającej warunki dostępu dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie do nieruchomości położonych przy ul. Borkowskiej nr 5, 5A, 9, 15A, 17, 17A, 19, 21, 25A, 25B, 25D, 27E, 27F i przy ul. Oświecenia 56-57 w Krakowie, w tym do posadowionych na tych nieruchomościach budynkach.

W dniach 13 kwietnia 2018 r. – 14 maja 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 22.05.2018 09:55