Wyniki konsultacji projektu decyzji dla MyTelecom sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE ustalającej warunki dostępu dla MyTelecom sp. z o.o. do nieruchomości położonej przy ul. Jordana 1 w Przemyślu, w tym do posadowionego na tej nieruchomości budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji.

W dniach 9 maja 2018 r. – 8 czerwca 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 25 maja 2018 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Mateusz Madejski
Publikujący: Mateusz Madejski
Publikacja informacji: 20.06.18 14:20
Aktualizacja informacji: 20.06.18 14:08