Wyniki konsultacji projektu decyzji dla Matcom Marcin Sebastian Ziółek

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla Marcina Ziółka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Matcom Marcin Sebastian Ziółek do nieruchomości gruntowych położonych w Szczytnie, w tym do budynków posadowionych na tych nieruchomościach, zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. „Jurand” w Szczytnie, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

W dniach 26 kwietnia 2018 r. – 28 maja 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie.
W ramach tego postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE pismem z dnia 21 maja 2018 r. wpłynęło stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Stanowisko zostało włączone do akt prowadzonego postępowania i znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 05.06.2018 08:10