Wyniki konsultacji projektu decyzji dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz do infrastruktury technicznej (słupów oświetleniowych) Oświetlenia Ulicznego i Drogowego sp. z o.o. zlokalizowanych w Kole.

W dniach 14 stycznia 2021 r. – 13 lutego 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:
1. KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz, pismem z dnia 12 lutego 2021 r.,
2.  Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o., pismem z dnia 11 lutego 2021 r.,
3. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 28 stycznia 2021 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej. 
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Monika Zapała
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 23.02.2021 12:05