Wyniki konsultacji projektu decyzji dla Cheeloo J. Turczyn i wspólnicy sp. j.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla Cheeloo J. Turczyn i wspólnicy sp. j.  do nieruchomości położonych w Dębicy przy ul. Krasińskiego obejmującej działki ewidencyjne o numerach:
1. 404 ujętej w obrębie ewidencyjnym 0001, ul Krasińskiego,
2. 405 ujętej w obrębie ewidencyjnym 0001, ul. Krasińskiego.

W dniach 20 kwietnia 2018 r. – 21 maja 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrażone w piśmie z dnia 16 maja 2018 r.

Stanowisko zostało włączone do akt prowadzonego postępowania i znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 29.05.2018 15:15